Vitajte na stránkach DÚHA a.s.

Dúha bola založená v roku 1989 za účelom vyvíjania malých systémov na čistenie odpadových vôd. Spoločnosť sa predovšetkým zameriavala na prípravu projektovej dokumntácie a implementáciu existujúcich technológii čističiek odpadových vôd...

+ viac o nás

 
Skládky odpadu

Dúha, a.s. priamo, alebo prostredníctvom svojích dcérskych spoločnosti vlastní nasledovné skládky tuhého komunálneho odpadu (STKO)

+ viac informácií

 

Výroba nábytku

                                                                                                                                  

 

 

 

 

+ viac informácií

  Stavebníctvo
Dúha, a.s. a jej dcérske spoločnosti sa zaobérajú aj výstavbou ciest a diaľnic, priemyselných parkov, hál, budovaním inžinierských sieti

+ viac informácií

 
Čističky OV
Ďalšou oblasťou odbornosti Dúhy je vývoj a stavba komplexných systémov čistenia odpadových vôd.
 

+ viac informácií

 

Europrojekty

                                                                                                                                  

 

 

 

 

+ viac informácií

 

Projekcia

Spoločnosť Dúha, a.s. je majetkovo prepojená so spoločnosťou RH Dúha s.r.o., ktorá realizuje:
• projektové práce
• dozorovanie stavieb
• špecializované projketové práce
• inžinierskú činnosť
• technickú pomoc
• komplexné poradenstvo
• geodetické a práce.

+ viac informácií

© 2008 Dúha, a.s. Všetky práva vyhradené.
Design by netweco