LICENCIA NA ZHOTOVOVANIE VONKAJŠÍCH TEPELNOIZOLAČNÝCH KONTAKTNÝCH SYSTÉMOV
(vydané Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n.o.)

CERTIFIKÁT STN EN ISO 9001:2016
(TUV SUD Slovakia s.r.o.)

CERTIFIKÁT STN ISO 14001:2016
(TUV SUD Slovakia s.r.o.)

CERTIFIKÁT STN OHSAS 18001:2009
(TUV SUD Slovakia s.r.o.)