Vodič nákladného vozidla
Miesto výkonu práce: Žilina
Druh pracovného pomeru: hlavný
Termín nástupu: ihneď resp. dohodou
Ponúkaný plat: dohodou

Náplň práce a zodpovednosti

– spracovanie a kontrola podkladov z výberu poddodávok pripravovanej stavby (objektu),

– je zodpovedný za technické riešenia jednotlivých objektov podľa platnej ZOD s objednávateľom,

– je zodpovedný za prípravu časového harmonogramu stavieb (objektov),

–  je zodpovedný za prípravu a odsúhlasovanie podkladov k pokynom, nárokom so stavebným dozorom

– podklady k vyhodnoteniu stavieb,

– sledovanie komplexného postupu výstavby stavieb, pri odchýlkach harmonogramu navrhovať opatrenie na zlepšenie stavu,

– v predstihu upozorňuje vedúceho pracovníka na rozhodnutia k eliminácii predvídateľných skutočností ohrozujúcich plnenie úloh a termínov stavby,

– zabezpečuje riešenie a dodanie projektovej dokumentácie DZSD, DRS a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v rámci stavby formou subdodávky, podľa platného projektového harmonogramu,

– kontroluje fakturačné podklady a súpisy vykonaných prác  našou spoločnosťou pre poddodávky,

– kontroluje a tvorí podklady ku naviac prácam poddodávok,

– zabezpečenie systému riadenia kvality,

– riešenie reklamácií a odstraňovanie vád na už ukončených stavbách,

– zabezpečuje ocenenie nákladov pripravovanej stavby, technickú správu, časový harmonogram,

–  podklady k vyhodnoteniu stavieb,

–  zabezpečuje vykonanie prieskumu trhu v rozsahu špecializácie pozemných a dopravných stavieb,

– zodpovednosť za správnosť a včasnosť vykonávaných činností,

– činnosti podľa pokynov priameho nadriadeného v súlade s vnútropodnikovými predpismi a zmluvnými podmienkami,

–  vypracovávanie týždenných, mesačných, štvrťročných a ročných plánov pre danú stavbu,

– činnosti podľa pokynov priameho nadriadeného v súlade s vnútropodnikovými predpismi a zmluvnými podmienkami

Očakávané kvalifikačné predpoklady

Vodičský preukaz : C, E,

Karta vodiča

Psychologický test