DÚHA, a.s.
Prievozská 4D
821 09 Bratislava

IČO: 31 690 360
DIČ: 2020519666
IČ DPH: SK2020519666

Bankové spojenie: UniCredit Bank
IBAN: SK4711110000006617474000

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6515/B.