Tlačové správy

Spoločnosť DÚHA, a.s po preštudovaní prvého rozhodnutia medzinárodnej komisie pre riešenie sporov, vo veci nepredvídateľných fyzických podmienok v tuneli Višňové.
Manažment spoločnosti víta rozhodnutie medzinárodnej komisie pre riešenie sporov, ktorá jednoznačne rozhodla v prospech zhotoviteľa – združenia, a to tak v nároku na nepredvídateľnosť geologických podmienok v tuneli ako aj vo vzťahu k nároku týkajúceho sa geologických nadvýlomov.

Stanovisko spoločnosti DÚHA, a.s. k dnešnej tlačovej besede strany OĽaNO
Vedenie spoločnosti DÚHA, a.s., odmieta vyjadrenia pána Igora Matoviča a pána Jána Marosza, ktoré odzneli na dnešnej tlačovej besede ohľadom povinností a platieb týkajúcich sa tunela Višňové a to tak vo vzťahu k spoločnosti DÚHA, a.s. ako aj vo vzťahu k jej jedinému akcionárovi, Ing. Miroslavovi Remetovi.

Národná diaľničná spoločnosť uzavrela dohodu o ukončení zmluvy
Národná diaľničná spoločnosť uzavrela dohodu o ukončení zmluvy so zhotoviteľom Salini Impregilo-DÚHA

Tunel Višňové prerazený
Najdlhší tunel Višňové je kompletne prerazený

Tunel Višňové vo výstavbe
V mieste stavby najdlhšieho slovenského tunela…

100 metrov tunela Višňové vyrazených
Prvých sto metrov najdlhšieho slovenského tunela Višňové sa slovensko-talianskemu konzorciu Salini Impregilo-Dúha podarilo vyraziť v časovom predstihu…

Detská fakultná nemocnica
v Košiciach po ukončení projektu rekonštrukcie slávnostne otvorila nové priestory…

Združenie Dúha – ZUE ukončilo rekonštrukciu električkových tratí v Košiciach
Trasa od Námestia Maratónu mieru po Staničné námestie je plne prejazdná…