TUNEL OVČIARSKO

Realizátor: spoločnosť URANPRES – dcérska spoločnosť DÚHA, a.s.
Termín výstavby: 05/2014 – 10/2018
Cena za realizáciu: 31,5 mil. EUR