Výstavba Nemocnice sv. Michala v Bratislave

Realizátor: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., DÚHA, a.s.
Termín výstavby: 03/2014 – 10/2015
Cena za realizáciu: 50 mil. EUR, z toho stavebná časť 28 mil. EUR

Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach

Realizátor: DÚHA, a.s.
Termín výstavby: 04/2013 – 01/2015
Cena za realizáciu: 14 mil. EUR

Rekonštrukcia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Realizátor: DÚHA, a.s.
Termín výstavby: 06/2014 – 04/2016
Cena za realizáciu: 9,279 mil. bez DPH

Rekonštrukcia bývalých kasární KULTURPARK KOŠICE

Realizátor: DÚHA, a.s.
Termín výstavby: 07/2012 – 07/2013
Cena za realizáciu: 15,12 mil. bez DPH

x – bionic sphere HORSE PARK Šamorín

Realizátor: DÚHA, a.s. , ZIPP BRATISLAVA, spol. s.r.o.
Termín výstavby: 08/2013 – 05/2014
Cena za realizáciu: 12 mil. bez DPH