DÚHA, a.s.
Pribinova 25
811 09 Bratislava

IČO: 31 690 360
DIČ: 2020519666
IČ DPH: SK2020519666

Bankové spojenie: UniCredit Bank
IBAN: SK4711110000006617474000

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6515/B.