Predstavenstvo spoločnosti

Ing. Mgr. Martin Holub

Predseda predstavenstva

Ing. Jozef Zavarský

Člen predstavenstva

Mgr. Marek Bakoš

Člen predstavenstva

Board of Supervisors

Ing. Miroslav Remeta

Mgr. Viliam Čobirka

Ing. Štefan Tarášek