Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť DÚHA pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1989, kedy začínala s portfóliom služieb týkajúcich sa malých systémov na čistenie odpadových vôd.

Viac informácií

Kontakt

duha@duhaas.ske-mail

02/58107901Bratislava

051/7715605Prešov