Salini Impregilo je globálnym hráčom a lídrom v oblasti stavieb veľkých infraštruktúr a spoločnosť špecializujúca sa v stavebnej oblasti na výstavbu veľkých vodných diel a elektrární. Je rovnako svetovým lídrom v stavbe železníc, systémov metra, ciest a diaľnic. Skupina pôsobí už viac ako 100 rokov a dnes realizuje stavby vo viac ako 50 krajinách na piatich kontinentoch s 34.400 zamestnancami. Na konci roka 2015 bol jej obrat 4.7 mld. € so zazmluvnenými objednávkami v hodnote vyše 33 mld. €. Salini Impregilo Group so sídlom v Taliansku a je vedená na milánskej burze cenných papierov.

Spoločné projekty

Výstavba D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala

Realizátor: Joint Venture – SALINI IMPREGILO 75%
a DÚHA, a.s. 25%
Termín výstavby: 6/2014 – 12/2019
Cena za realizáciu: 409,5 mil. EUR