ZUE Capital Group je jedným z lídrov budovania celoštátnej verejnej dopravnej infraštruktúry a pôsobí ako jedna z popredných spoločností na železničnom stavebnom trhu v Poľsku aj v Európe už od roku 1991. Hlavným predmetom činnosti ZUE Capital Group je pôsobenie ako hlavný dodávateľ v oblasti navrhovania a poskytovania komplexných električkových a železničných tratí. Zároveň je predmetom činnosti aj výstavba a modernizácia systémov tratí spolu s vybudovaním infraštruktúry, ktorú tvoria okrem iného – ​​zemné práce, železničné spodky, odvodňovacie systémy, rovnako ako inžinierske a stavebné objekty, vrátane staníc.

Spoločné projekty

Rekonštrukcia električkových tratí v Košiciach

Realizátor: DÚHA, a.s. a ZUE, a.s. Krakov
Termín výstavby: 8/2014 – 10/2015
Cena za realizáciu: 39,9 mil. EUR