DÚHA, a.s.
Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava

Mailový kontakt:duha@duhaas.sk

Tel. kontakt Prešov:051/7715605

Tel. kontakt Bratislava:02/58107901

Korešpondenčná adresa

DÚHA, a.s.
Čapajevova 29
080 01 Prešov
Slovak Republic