Spoločnosť DÚHA pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1989, kedy začínala s portfóliom služieb týkajúcich sa malých systémov na čistenie odpadových vôd. Postupným rozširovaním zmenila v roku 1992 svoju právnu formu na spoločnosť s ručením obmedzeným. Dúha, a.s. bola založená podľa § 163 Obchodného zákonníka zakladateľskou zmluvou zo dňa 26. 4. 1994, pričom vznik spoločnosti nastal dňom zápisu do Obchodného registra, ktorý nastal dňa 27. 5. 1994. Na základe tohto právneho stavu spoločnosť nadobudla právnu subjektivitu v plnom rozsahu.

V prvé roky existencie sa spoločnosť zameriavala na prípravu projektovej dokumentácie a implementáciu existujúcich technológií čističiek odpadových vôd. Odvtedy spoločnosť rozširovala svoje pôsobenie v prevádzkovaní ekologických stavieb, geodetických a geologických prác, stavebných, inžinierskych a investičných projektov.

V súčasnosti je spoločnosť Dúha, a.s. piatou najväčšou stavebnou spoločnosťou na Slovensku. Spolupracuje so silnými partnermi, slovenskými aj zahraničnými spoločnosťami napríklad na výstavbe pozemných stavieb, na razení tunelov či na projekte integrovanej koľajovej dopravy.

Spoločnosť Dúha, a.s. je v združení s talianskou spoločnosťou Salini Impregilo S.p.A. zhotoviteľom diaľničného úseku, ktorý sa nachádza na diaľnici D1 na úseku Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové v kontrakte s celkovou hodnotou 409 miliónov €. Tunel Višňové je diaľničný dvojrúrový tunel vo výstavbe s dĺžkou 7 520 metrov a po dostavbe sa stane najdlhším prevádzkovaným tunelom na Slovensku.