Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky – Solivary Prešov, Sklad soli

Realizátor: DÚHA, a.s.
Termín výstavby: 10/2014 – 10/2015
Cena za realizáciu: 2,9 mil. bez DPH

REKONŠTRUKCIE HASIČSKÝCH STANÍC na východnom Slovensku

Realizátor: DÚHA, a.s.
Termín výstavby: 03/2011 – 10/2015
Cena za realizáciu: 4,8 mil. bez DPH

Stavebné úpravy objektu C v areáli Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Realizátor: DÚHA, a.s.
Termín výstavby: 11/2013 – 07/2015
Cena za realizáciu: 465,8 tis. bez DPH