Rekonštrukcia električkových tratí v Košiciach

Realizátor: DÚHA, a.s. a ZUE, a.s. Krakov
Termín výstavby: 8/2014 – 10/2015
Cena za realizáciu: 39,9 mil. EUR

ACHILES SLOVAKIA

Realizátor: DÚHA, a.s.
Termín výstavby: 03/2010 – 12/2014
Cena za realizáciu: 2,8 mil. EUR