Diaľnica D1 – Fričovce – Svinia

Realizátor: DÚHA, a.s.
Cena za realizáciu: 11,2 mil. EUR

Cesty KIA MOTORS SLOVAKIA a MOBIS SLOVAKIA

Realizátor: DÚHA, a.s.
Cena za realizáciu: 5,7 mil. EUR

Vybudovanie a rekonštrukcia infraštruktúry mesta Vysoké Tatry

Realizátor: DÚHA, a.s.

Výstavba verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v Spišskom Podhradí

Realizátor: DÚHA, a.s., STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.
Termín výstavby: 07/2013 – 12/2015
Cena za realizáciu: 2,5 mil. EUR bez DPH