Stavbyvedúci
Miesto výkonu práce: Prešov
Druh pracovného pomeru: hlavný
Termín nástupu: ihneď resp. dohodou
Ponúkaný plat: dohodou

Náplň práce a zodpovednosti

 • Komplexne zastrešuje prípravu a zúčastňuje sa na obchodných stretnutiach ohľadom realizácie stavebného projektu
 • Dohliada na spracovanie cenovej ponuky, spracováva rozpočty a kalkulácie stavby
 • Preberá a kontroluje projektovú dokumentáciu
 • Spracováva a zadáva technické podklady na vypracovanie cenových ponúk pre jednotlivých subdodávateľov
 • Participuje na výbere rozhodujúcich subdodávateľov, vyhodnocuje jednotlivé cenové ponuky a realizuje výber
 • Pripravuje návrhy Zmlúv o dielo so subdodávateľmi, dodatky, kontroluje správnosť fakturácie podľa ZoD
 • Zabezpečuje spracovanie harmonogramov výstavby a technologické postupy
 • Zabezpečuje materiálové vybavenie na jednotlivé stavby v spolupráci so stavbyvedúcim
 • Komunikuje so stavebným dozorom investora
 • Mesačne sleduje a eviduje prestavanosť na projekte
 • Zúčastňuje sa pravidelných kontrolných dní, spracováva zápisy
 • Zodpovedá za spracovanie podkladov pre zabezpečenie technických prehliadok, preberacích konaní a kolaudácií
 • Pravidelne reportuje vedeniu spoločnosti, vyhodnocuje zrealizovanú zákazku

Osobné predpoklady a zručnosti

 • Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa
 • Vzdelanie v odbore
 • Stavebníctvo
 • Hospodárska korešpondencia – základy
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • Microsoft World – základy
 • AutoCAD – pokročilý
 • Vodičský preukaz: B
 • Počet rokov praxe: 3