ACHILES SLOVAKIA

Realizátor: DÚHA, a.s.
Termín výstavby: 03/2010 – 12/2014
Cena za realizáciu: 2,8 mil. EUR