Rekonštrukcia bývalých kasární KULTURPARK KOŠICE

Realizátor: DÚHA, a.s.
Termín výstavby: 07/2012 – 07/2013
Cena za realizáciu: 15,12 mil. bez DPH

x – bionic sphere HORSE PARK Šamorín

Realizátor: DÚHA, a.s. , ZIPP BRATISLAVA, spol. s.r.o.
Termín výstavby: 08/2013 – 05/2014
Cena za realizáciu: 12 mil. bez DPH

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky – Solivary Prešov, Sklad soli

Realizátor: DÚHA, a.s.
Termín výstavby: 10/2014 – 10/2015
Cena za realizáciu: 2,9 mil. bez DPH

Cesty KIA MOTORS SLOVAKIA a MOBIS SLOVAKIA

Realizátor: DÚHA, a.s.
Cena za realizáciu: 5,7 mil. EUR

Vybudovanie a rekonštrukcia infraštruktúry mesta Vysoké Tatry

Realizátor: DÚHA, a.s.