Výstavba technologického parku Technicom – Košice

Realizátor: DÚHA, a.s.
Termín výstavby: 02/2010 – 10/2012
Cena za realizáciu: 6,3 mil. bez DPH

Stavebné úpravy objektu C v areáli Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Realizátor: DÚHA, a.s.
Termín výstavby: 11/2013 – 07/2015
Cena za realizáciu: 465,8 tis. bez DPH

Výstavba technologického parku v Trnave

Realizátor: DÚHA, a.s.
Termín výstavby: 2009 – 02/2012
Cena za realizáciu: 8,59 mil. bez DPH

Vybudovanie výrobnej haly spoločnosti MANITOWOC – Veľký Šariš

Realizátor: DÚHA, a.s.