Cesty KIA MOTORS SLOVAKIA a MOBIS SLOVAKIA

Realizátor: DÚHA, a.s.
Cena za realizáciu: 5,7 mil. EUR