Rekonštrukcia bývalých kasární KULTURPARK KOŠICE

Realizátor: DÚHA, a.s.
Termín výstavby: 07/2012 – 07/2013
Cena za realizáciu: 15,12 mil. bez DPH