Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach

Realizátor: DÚHA, a.s.
Termín výstavby: 04/2013 – 01/2015
Cena za realizáciu: 14 mil. EUR