Rekonštrukcia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Realizátor: DÚHA, a.s.
Termín výstavby: 06/2014 – 04/2016
Cena za realizáciu: 9,279 mil. bez DPH