REKONŠTRUKCIE HASIČSKÝCH STANÍC na východnom Slovensku

Realizátor: DÚHA, a.s.
Termín výstavby: 03/2011 – 10/2015
Cena za realizáciu: 4,8 mil. bez DPH