Stavebné úpravy objektu C v areáli Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Realizátor: DÚHA, a.s.
Termín výstavby: 11/2013 – 07/2015
Cena za realizáciu: 465,8 tis. bez DPH