Vybudovanie a rekonštrukcia infraštruktúry mesta Vysoké Tatry

Realizátor: DÚHA, a.s.