Výstavba D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala

Realizátor: Joint Venture – SALINI IMPREGILO 75%
a DÚHA, a.s. 25%
Termín výstavby: 6/2014 – 12/2019
Cena za realizáciu: 409,5 mil. EUR