Výstavba Nemocnice sv. Michala v Bratislave

Realizátor: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., DÚHA, a.s.
Termín výstavby: 03/2014 – 10/2015
Cena za realizáciu: 50 mil. EUR, z toho stavebná časť 28 mil. EUR