Výstavba technologického parku Technicom – Košice

Realizátor: DÚHA, a.s.
Termín výstavby: 02/2010 – 10/2012
Cena za realizáciu: 6,3 mil. bez DPH