Výstavba technologického parku v Trnave

Realizátor: DÚHA, a.s.
Termín výstavby: 2009 – 02/2012
Cena za realizáciu: 8,59 mil. bez DPH