Výstavba verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v Spišskom Podhradí

Realizátor: DÚHA, a.s., STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.
Termín výstavby: 07/2013 – 12/2015
Cena za realizáciu: 2,5 mil. EUR bez DPH