Zriadenie inovatívneho výrobného a servisného centra – Priemyselný park IPZ Záborské

Realizátor: Duha, a.s.
Termín výstavby: 10/2015 – 05/2016
Cena za realizáciu: 703 tis. bez DPH