Vysokotlaký plynovod Slovensko – Poľsko

Realizátor: Joint Venture DÚHA, a.s. – MANTOVANI SpA
Termín výstavby: 7/2018 – 10/2020
Cena za realizáciu: 25,8 mil. EUR

Začiatok: KS01 Veľké Kapušany
Koniec: TU 43 – Chlmec
Celková dĺžka: 103 km
Realizovaná časť – LČ2: 52,5 Km
Priemer: DN 1024
Materiál plynovodu: oceľ L485ME
Maximálny tlak: 7.25 MPa(g) (KS01 V.Kapušany – HPS Výrava, 8,4 MPa(g) (HPS Výrava – štátna hranica, k.ú. Palota)
Kapacita: SK-PL 5,7 mld. Nm3/rok (pri 101,325 kPa a 0°C)

Prezentácia projektu